image

Vi erbjuder kundtidning i
kombination med webbtidning

CONTENT MARKETING TRYCKT
OCH DIGITALT

Vår specialisering är att producera säljande kundtidningar i kombination med webbtidningar till företag i hela Sverige. Våra erfarna journalister hjälper er med idéer till reportageuppslag och vårt redigeringsteam tar vi fram en snygg layout av den tryckta tidningen och webbtidningen.

Vi vet att kombinationen av en tryckt tidning i kombination med en webbtidning ger maximal spridning, stärker varumärket.

En av de stora fördelarna när man arbetar med tidningsformatet, oavsett om det är tryckt eller digitalt, är det redaktionella arbetssättet. Det bygger upp en trovärdighet som är guld värd i all kommunikation.

Kundtidningen/webbtidning är en produkt som kommer att påverka kundens uppfattning om företaget och därmed även kundnöjdhet och lojalitet.
Kundtidning

I den tryckta kundtidningen tar våra journalister fram innehåll som läsarna verkligen är intresserade av. På så vis stärker ni ert varumärke och får ut maximalt av er content marketing.


webbtidning

Att kombinera en traditionell kundtidning med en webbtidning är optimalt. Tidningen får en längre livslängd då många läsare återkommer flera gånger för att läsa äldre artiklar och det är även bra ur SEO-synvinkel.